Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt 200° Fahrenheit geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

 

Copyrights

Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij 200° Fahrenheit. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van 200° Fahrenheit mag worden gekopieerd.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument  toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.